Startsida Umeå kommun
Bild från Körsbärsdalen

Körsbärsdalen

Vid Skeppargatan, Teg vid gång och cykelstråket som sträcker mot Bölesholmarna ligger, den mot umeälven sluttande parken. Parken innehåller både lekutrutsning och aktivitetsytor. 

Fruktträd och bärbuskar

Temat Körsbärsdalen bygger på en idé att skapa en park med många fruktbärande och blommande träd, buskar, perenner samt lökväxter. Bland annat finns här olika sorters körsbär, häggar, äpplen, prydnasapel, rosor och annat som kan bidra till en lång och blomstrande säsong.

Lekutrustning och aktivitetsytor

Lekutrustningen består dels av en större klätterställning för de äldre barnen, en kompisgunga och lekhus och sandlåda för de yngre barnen. Delar av lekytorna är belägda med gummiasfalt. Det finns också en beachvolleybollplan och en yta för skate/kickbike med betongramper.

Sittplatser med utsikt

Nya sittplatser finns i anslutning till leken, men också närmast vattnet där man kan njuta av älvsutsikten både mot Bölesholmarna och mot Broparken, centrum.

Bild från Körsbärsdalen

Sittplats intill skateyta och liten basketplan, med utsikt över älven.

Sidan har granskats 2019-03-01

Sidans kortadress: www.umea.se/korsbarsdalen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.