Startsida Umeå kommun

Lars Widdings park​

Intill Västra Kyrkogården längs Storgatan ligger en mindre park som genomgår en stor förändring. Under några års tid kommer en del av parken vara ianspråkstagen som en del av ett större byggprojekt för att skapa centrala bostäder i intilliggande fastighet i kvarteret Plåtslagaren 3. Ett underjordiskt parkeringsgarage som ska försörja bostäderna med parkeringsutrymme kommer att uppföras under en del av parken. I enlighet med den beslutade detaljplanen kommer parken att återplanteras ovanpå parkeringsgaraget med samma typ av funktion som den tidigare hade, det vill säga en grön oas med träd, buskar och kanske någon sittplats med blommande perennyta.

Läs mer om översiktsplan för centrala stan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.