Startsida Umeå kommun

Lars Widdings park​

Intill Västra Kyrkogården längs Storgatan ligger en mindre park som genomgår en stor förändring. Under några års tid kommer en del av parken vara ianspråkstagen som en del av ett större byggprojekt för att skapa centrala bostäder i intilliggande fastighet i kvarteret Plåtslagaren 3. Ett underjordiskt parkeringsgarage som ska försörja bostäderna med parkeringsutrymme kommer att uppföras under en del av parken. I enlighet med den beslutade detaljplanen kommer parken att återplanteras ovanpå parkeringsgaraget med samma typ av funktion som den tidigare hade, det vill säga en grön oas med träd, buskar och kanske någon sittplats med blommande perennyta.

Läs mer om översiktsplan för centrala stan