Startsida Umeå kommun
Bild på Tvärån

Tvärån.

Lundåkern och Tvärån

Vi har samlat in synpunkter om rekreationsområdet Lundåkern och Tvärån som underlag till en framtida utveckling av området. Medborgardialogen genomfördes i mars 2020. De som bor i området och andra som rör sig på platsen deltog i dialogen.

Läs en sammanställning av medborgardialogen

En central grön koppling

Lundåkern och Tvärån är en viktig grön länk i centrala Umeå. Miljöerna hyser ett rikt växt- och djurliv och är samtidigt också ett populärt rekreationsstråk bland stadens befolkning. Då Umeå växer och blir fler så ökar trycket på våra gröna miljöer. Det är därför viktigt att både värna om de stadsnära naturmiljöerna som vi har tillgängliga i staden och utveckla dessa vidare, så att de används och är till glädje för fler.

Statligt bidrag beviljat

Naturvårdsverket har beviljat statliga bidrag via "Lokala naturvårdsprojekt" och är därmed medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Karta över Lundåkern och Tvärån.

Karta på området som berörs vid Lundåkern och Tvärån. Klicka på bilden för att se en större karta.

Kontakt

Isabelle Forsberg
landskapsarkitekt
Umeå kommun
090-16 49 60
isabelle.forsberg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-24

Sidans kortadress: www.umea.se/lundakern