Startsida Umeå kommun
Klicka på skissen för att ladda ned pdf som visar lekplatsens utformning och utrustning.

Klicka på skissen för att ladda ned pdf som visar lekplatsens utformning och utrustning.

Mandolinstråket Rödäng

I grönstråket som föbinder Rödberget med bostadsområdena söder om Vännäsvägen (E12:an) ligger lekplatsen Mandolinstråket. Se även Umeå kommuns parkkarta.

2013 renoverades lekplatsen och fick ny lekutrustning. Nu finns det på lekplatsen två gungställningar. En gungställning med en kompisgunga där underlaget är av gummisasfalt. Det finns en tubrutschkana, ett lekhus och lekskulpturer i form av två små katter i betong, en sandlåda med grävskopa, vippgunga och en rullstolanpassad karusell.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus