Startsida Umeå kommun
Klicka på skissen för att ladda ned pdf som visar lekplatsens utformning och utrustning.

Klicka på skissen för att ladda ned pdf som visar lekplatsens utformning och utrustning.

Mandolinstråket-Rödäng

I grönstråket som föbinder Rödberget med bostadsområdena söder om Vännäsvägen (E12:an) ligger lekplatsen Mandolinstråket. Se även Umeå kommuns parkkarta.

2013 renoverades lekplatsen och fick ny lekutrustning. Nu finns det på lekplatsen två gungställningar. En gungställning med en kompisgunga där underlaget är av gummisasfalt. Det finns en tubrutschkana, ett lekhus och lekskulpturer i form av två små katter i betong, en sandlåda med grävskopa, vippgunga och en rullstolanpassad karusell.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.