Startsida Umeå kommun
Broparken

Mossträdgården

Installation av mossträdgården utgjorde en del av blomsterfestivalen Bloom 2014. Under ledning av den japanske mossträdgårdsmästaren Taka Yuhi, byggde parkarbetare från Umeå kommun tillsammans med 10 japanska trädgårdsdesigners upp ett miniatyrlandskap av mossa vid Umeälven strand. Det resulterade i en japansk mossträdgård med svenska influenser. I mossträdgårdens möte med den frodiga strandskogen på Bölesholmarna skapades en plats för lugn och stillhet, en plats att fascineras av naturens mångfald.

Utveckling av mossträdgården

Kommunen har under 2016 genomfört flera åtgärder för att utveckla parken. Några exempel är ett staket av bambu som ramar in mossträdgården, ny mossa har tillkommit och en bänk har monterats.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.