Startsida Umeå kommun
Bild på Öbacka strandpark.

Öbacka strandpark

Den smala strandremsan nedanför de nybyggda kvarteret Sågen (och gatan Hoppets Gränd) har fått ett nytt utseende som promenadstråk/park. Promenaden innehåller sittplatser, träd-, busk- och perennplanteringar och en drickesfontän. Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Eva Henriksson, WSP group och är en fortsättning på strandpromenaden och parken nedanför Umeå Östra, Djupbäcksterrassen.

Promenadstråket blev klart sommaren 2017.

Entreprenör etapp 2: NCC

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-02

Sidans kortadress: www.umea.se/obackastrandpark