Startsida Umeå kommun
Bild på Rådhusesplanaden

Rådhusesplanaden

Det finns flera orsaker till varför ombyggnaden görs just nu. Nya fastigheter byggs i kvarteret med nya verksamheter och nya behov. Vakins ledningar, de äldsta från 1930-talet, är i stort behov av att bytas ut. Förändringen har planerats tillsammans med fastighetsägarna.

Rådhusesplanaden får samma upplägg som i de tidigare kvarteren. Det blir en grönskande, tillgänglig och trygg plats mitt i centrum. Några ytor blir öppnare för att göra det möjligt för näringsidkarna att skapa aktiviteter. Stor vikt har lagts vid att skapa trygga miljöer som har en god tillgänglighet. Parkremsan ingår också i ombyggnaden och har samma koncept, men det blir lite olika innehåll.

Ombyggnaden sker i etapper

Ombyggnaden startar i augusti 2018. Under 2018 byggs västra sidan på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan samt parkdelen och en del av Västra Norrlandsgatan. Vakin kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på hela sträckan mellan Skolgatan och Västra Norrlandsgatan, mestadels med grävningsfria metoder. År 2019 byggs den västra sidan av sträckan Skolgatan-Nygatan samt parkdelen. Östra sidan av sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan utförs senare.

Gående och cyklister kommer att kunna passera byggområdet hela tiden dels via parkstråket och dels på den motsatta sidan på gatan. Alla entréer till butiker, restauranger med flera kommer att vara tillgängliga hela tiden.

Veckoinformation

I veckoinformationen kommer NCC platschef att skriva och berätta om vad som händer fortlöpande i projektet.

Läs mer om Veckoinformation

Kontakt

Rådhusesplanadens mejlbrevlåda
radhusesplanaden@umea.se

Fler kontakter

Prenumerera på nyheter

Vill du få veckoinformation om Rådhusesplanadens ombyggnad via mejl? Anmäl dig som prenumerant, fyll i din mejladress och klicka på ”OK”. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för utskick om Rådhusesplanadens ombyggnad. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumeration
behandling
.

Personuppgiftsansvarig:
Tekniska nämnden, 901 84 Umeå

Sidan har granskats 2018-10-15

Sidans kortadress: www.umea.se/radhusesplanaden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.