Startsida Umeå kommun
Bild på Rådhusparken

Rådhusparken

Rådhusparken 

Rådhusparken har renoverats med ny fontän, nya sittmurar, renoverade gräsmattor och stora, innehållsrika perennplanteringar. Parken har försetts med nya parkmöbler och ny utrustning. Vid Storgatan har formklippta lindar planterats, längs Rådhusgatorna finns nya rader av björkar och i själva parken lönnar, hästkastanjer, ullungrönnar och katsuror. Totalt är det cirka 80 träd som planterats, därtill ett trettital buskar och tusentals perenner.

Rådhusparken nyinvigdes 30 juni 2017.

Grön mötesplats

Målet med ombyggnaden var att den redan så populära mötesplatsen ska förbättras ytterligare med fler planteringar, komplettering av träd, nya sitt- och hängplatser och en renoverad fontän. Med ny belysning och förbättrade gångstråk genom parken ska tillgängligheten och tryggheten öka.

Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell på Ramböll och följer det gestaltningsprogram som togs fram för hela stadsrummet från Rådhuset till älvsstranden.

Rådhusparken etapp 1 – mötet med älven

I första etappen byggdes den nedre delen av Rådhusparken om, dvs ytan mellan Strandgatan och älven. Den invigdes i juli 2014 och har snabbt blivit en favoritplats för många umebor.

Läs mer om Rådhusparken etapp 1

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-20

Sidans kortadress: www.umea.se/radhusparken