Startsida Umeå kommun

Sagotjärn, Tavleliden

Tavlelidens närområdespark är en park både med plats för lek och stoj men också för lugn och ro. I parken finns en promenadstig som slingrar sig runt genom inbjudande öppna gräsytor, förbi kullar, lekplats och över Tomtebobäcken.

Lekplats

På lekplatsen hittar du stylthuset, skeppet, kompisgungan och alla de andra lekutrustningarna. Se foton i bildspelet nedan.

Dammen

I parken ligger ett fördröjningsmagasin dit vatten från området leds för att jämna ut vattenflödet vid krafigt regn och snösmältning. Därmed ska risken för översvämningar minska bland annat längs Tomtebobäcken i Yttertavle. Vattenmagasinet har utformas som en damm för att passa in och bidra till ett trevligt inslag i parken.

Sidan har granskats 2019-03-07

Sidans kortadress: www.umea.se/sagotjarn

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.