Startsida Umeå kommun
Sjukhusparken

Parken är en gammal kulturpark som är belägen mellan Norrlands universitetssjukhus och Ålidbacken. I parken finns en damm med fåglar, däribland övervintrande gräsänder.

Parken i går

Sjukhusparken anlades troligen omkring 1907 då det nya lasarettet var byggt. Parken förändrades någon gång mellan 1925-1935, då en damm skapades i Sandbäcken. Sandbäcken blev i och med byggandet av Ålidbackstunneln kulverterad en bit nedströms dammen men i Öbackaparken är den åter synlig.

Parken i dag

Parken är en gammal kulturpark men även en rekreationspark och kvarters­park. Sjukhusparken är en begränsad överblickbar park med en mindre damm i mitten och stora träd, en pelarsal med gräsmatta. Parken genomkorsas av gång- och cyckelväg och är skyddad från störande biltrafik. I parken finns grusgångar samt parkbänkar att sitta på för att beskåda det rikliga fågellivet i dammen bestående av företrädesvis gräsänder. Här övervintrar även en del gräsänder vilket gör att parken sjuder av liv även vintertid. I parken växer gran, alm, lind, oxel, björk, tall, rönn samt bakom läkarvillan två stora bokar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.