Startsida Umeå kommun
Bild på lekplats i Holmsund

Taflinsvägen i Holmsund

Taflinsvägen Holmsund

Lekplatsen längs Taflinsvägen innehåller både öppna spontanaktivitetsytor och en liten lekplats.

Lekplatsen är renoverad och förnyad

Umeå kommun har under 2013 renoverat och förnyat lekplatsen. Ny utrustning som även passar yngre barn har installerats. En del av ytorna har såtts in med gräs och utrustningen har samlas i det övre hörnet. En björkrad är planterad mot vägen för att förstärka parkens rumslighet och ge en naturlig avgränsning mot vägen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.