Startsida Umeå kommun
Bergkörsbär i höstskrud, Broparken

Riktlinjer för bebyggelsenära skog

Riktlinjer för bebyggelsenära skog informerar om vad som gäller för träd inom detaljplanelagd naturmark.

Riktlinjer för bebyggelsenära skog

Kontakt

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör
Umeå kommun  
090-16 13 76
070-267 06 74 
nina.ingvarsson@umea.se