Startsida Umeå kommun
Bergkörsbär i höstskrud, Broparken

Riktlinjer för stadsträd

Riktlinjer för stadsträd informerar om vad som gäller för träd inom detaljplanelagd parkmark samt på allmän platsmark som gator och torg.

Riktlinjer för stadsträd

Kontakt

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör
Umeå kommun  
090-16 13 76
070-267 06 74 
nina.ingvarsson@umea.se