Startsida Umeå kommun
Bergkörsbär i höstskrud, Broparken

Riktlinjer för stadsträd

Riktlinjer för stadsträd informerar om vad som gäller för träd inom detaljplanelagd parkmark samt på allmän platsmark som gator och torg.

Riktlinjer för stadsträd

Kontakt

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör
Umeå kommun  
090-16 13 76
070-267 06 74 
nina.ingvarsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.