Startsida Umeå kommun
Kollage detaljplan och illustration

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Kontakt och öppettider

Om du har frågor eller vill veta vad som gäller för en viss fastighet, kontakta

Plan och bygg
kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Telefontid kundtjänst

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Ta kontakt via e-formuläret

Våra öppettider och vi tar emot besök:

Måndag–torsdag, 08.00–17.00
Fredag, 08.00–16.00

Besöksadress

Skolgatan 31 A, våning 3

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta handläggare för att boka en tid.

Ansökningsblankett

Här kan du ladda ner och fylla i en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked (pdf)

Skicka in din ansökan med e-post till detaljplanering@umea.se

eller med vanlig post till:
Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Skicka yttranden till detaljplanering

Skicka yttrande till Detaljplanering på något av följande sätt:

1. Skicka mejl till detaljplanering@umea.se

2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida

3. Skicka med vanlig post till

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Antagna och godkända planer 2019

Detaljplan för Begonian 1 och Backen 2:1

Sidan har granskats 2019-02-20

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplanering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.