Startsida Umeå kommun

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Nedan listas de detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Dessa detaljplaner är det möjligt att lämna synpunkter på. Handlingarna finns tillgängliga via respektive detaljplans projektsida.

Samråd av planeringsbesked

Planeringsbesked för Strömpilen 1

Samråd av detaljplan

Detaljplan för Hörneå 30:2 med flera

Detaljplan för Linnéan 8

Granskning av detaljplan

Detaljplan för Ersmark 22:2

Detaljplaner för godkännande och antagande

Detaljplan för Tavelsjö 6:22 och del av Tavelsjö 7:8 m.fl. - antagande i KF

Detaljplan för del av Umeå 4:3 m.fl. - antagande i KF

Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41 - antagande i BN

Detaljplan för Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 - godkännande i BN, till KF för antagande

Kontakta Detaljplanering

Telefon: 090-16 64 90
E-post: detaljplanering@umea.se

Öppet, måndag - torsdag

08.00 - 17.00, fredag 08.00-16.00

Telefontid, måndag - fredag

09.30 - 12.00 samt 13.00 - 14.30

Har du frågor i ett specifikt ärende kontakta handläggaren via Umeå kommuns växel, tel. 090 - 16 10 00

------------------------------------------------

Besöksadress

Skolgatan 31 A, våning 3

-------------------------------------------------

Postadress

Umeå kommun
Detaljplanering
901 84 Umeå

-------------------------------------------------

Ansökningsblankett

Här kan du ladda ner och fylla i en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked (pdf)

Skicka in din ansökan med e-post till detaljplanering@umea.se

eller med vanlig post till:
Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Skicka yttranden till detaljplanering

Skicka yttrande till Detaljplanering på något av följande sätt:

1. Skicka mejl till detaljplanering@umea.se

2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida

3. Skicka med vanlig post till

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Antagna detaljplaner 2019

Detaljplan för Begonian 1 och Backen 2:1

Detaljplan för Jagaren 4 och 9

Detaljplan för Stadsliden 6:6

Detaljplan för Baggböle 2:33, Kåddis 3:1 med flera

Detaljplan för Täfteå 10:161 med flera

Ändring av detaljplan för del av 
Botniabanan samt delar av 
Bomvägen och Hissjövägen med mera

Ändring av stadsplan för västra 
delen av Västerslätt

Detaljplan för Backen 4:32 och del av Backen 4:25

Detaljplan för Stöcke 7:21

Detaljplan för Orrspelet 1 med flera

Detaljplan Gripen 26 - 30

Detaljplan för Blandaren 1 och del av Ersmark 22:2

Detaljplan för Långviken 1:39

Detaljplan för del av Backen 6:1 och Biet 1

Detaljplan för Kryssaren 6 - 8

Detaljplan för Obbola 20:4

Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av 2:1.

Detaljplan för Hörneå 12:1 med flera

Detaljplan för Tavelsjö 6:32 med flera

Detaljplan för Umeå 2:1 med flera

Detaljplan för Stadsliden 8:1

Detaljplan för del av Umeå 4:3 med flera

Detaljplan för del av Tavelsjö 7:8

Sidan har granskats 2019-12-04

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplanering