Startsida Umeå kommun

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Nedan listas de detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Dessa detaljplaner är det möjligt att lämna synpunkter på. Handlingarna finns tillgängliga via respektive detaljplans projektsida.

Samråd av detaljplan

Detaljplan för del av Backen 6:1 m.fl.

Granskning av detaljplan


Detaljplaner för godkännande och antagande

Nedan listas planförslag som ska tas upp för beslut om antagande eller godkännande i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens sammanträde oktober

Detaljplan för Handlaren 18 m.fl. (godkännande)

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1 m.fl. (godkännande)


Kommunfullmäktiges sammanträde oktober


Kontakta Detaljplanering

Telefon: 090-16 64 90
E-post: detaljplanering@umea.se

Öppettider
Måndag - fredag 08:00-17:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Har du frågor i ett specifikt ärende kontakta handläggaren via Umeå kommuns växel:
090-16 10 00

Besöksadress

Skolgatan 31 A, våning 3

Postadress

Umeå kommun
Detaljplanering
901 84 Umeå

Ansökningsblankett

Här kan du ladda ner och fylla i en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked (pdf)

Skicka in din ansökan med e-post till detaljplanering@umea.se

eller med vanlig post till:
Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Skicka yttranden till detaljplanering

Skicka yttrande till Detaljplanering på något av följande sätt:

1. Skicka mejl till detaljplanering@umea.se

2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida

3. Skicka med vanlig post till

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Antagna detaljplaner 2020

Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41

Detaljplan för Törnrosen 5 med flera

Detaljplan för Ersmark 22:2

Detaljplan för Almen 1-7

Detaljplan för Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 med flera

Detaljplan för Älgoxen 1 med flera

Detaljplan för Bjännsjö 1:97 med flera

Detaljplan för Hörneå 30:2 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1

Detaljplan för Holmsund 7:126 med flera

Detaljplan för del av Grisbacka 17:11

Detaljplan för del av Motormannen 9 med flera

Detaljplan för Stenfrukten 64

Detaljplan för del av Holmsund 2:65

Detaljplan för Kommunalhuset 3

Detaljplan för Långmyran 16 m.fl.

Detaljplan för Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4

Detaljplan för Stöcke 10:14

Lagakraftvunna detaljplaner 2020

Detaljplan för Gripen 26-30

Detaljplan för del av Västerteg 47:1 samt Västerteg 10:11

Detaljplan för Sömmen 1

Detaljplan för Kryssaren 6-8

Detaljplan för Ersmark 22:2

Detaljplan för Bjännsjö 1:97 med flera

Detaljplan för Hörneå 30:2 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1

Detaljplan för Holmsund 7:126 med flera

Detaljplan för Grisbacka 17:11

Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå 7:19

Detaljplan för del av Holmsund 2:65

Detaljplan för Motormannen 9 med flera

Detaljplan för Umeå 4:3 m.fl.

Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41

Detaljplan för Stöcke 7:21

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-15

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplanering