Startsida Umeå kommun
Kollage detaljplan och illustration

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Nedan listas de detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Dessa detaljplaner är det möjligt att lämna synpunkter på. Handlingarna finns tillgängliga via respektive detaljplans projektsida.

Samråd om ansökan av planeringsbesked

Planeringsbesked för Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1

Samråd av detaljplan

Detaljplan för Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4

Detaljplan för Sävar S:1

Granskning av detaljplan

Detaljplan för del av Sömmen 1

Detaljplan för del av Stadsliden 8:1 m.fl.

Detaljplaner för godkännande och antagande

Detaljplan för del av Umeå 4:3 och del av Stadsliden 4:2 - godkännande

Detaljplan för  del av Tavelsjö 7:8 m. fl. - godkännande

Detaljplan för Älgoxen 1 - godkännande

Kontakt

Plan och bygg kundtjänst

Kontakta oss:

Telefon: 090-16 13 61

E-post: detaljplanering@umea.se

Boka ett möte 

Kontakta handläggare för att boka tid för ett möte.

Besöksadress

Skolgatan 31 A, våning 3

Postadress

Umeå kommun
Detaljplanering
901 84 Umeå

Ansökningsblankett

Här kan du ladda ner och fylla i en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked (pdf)

Skicka in din ansökan med e-post till detaljplanering@umea.se

eller med vanlig post till:
Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Skicka yttranden till detaljplanering

Skicka yttrande till Detaljplanering på något av följande sätt:

1. Skicka mejl till detaljplanering@umea.se

2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida

3. Skicka med vanlig post till

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Antagna och godkända planer

Detaljplan för Begonian 1 och Backen 2:1

Detaljplan för Jagaren 4 och 9

Detaljplan för Stadsliden 6:6

Detaljplan för Baggböle 2:33, Kåddis 3:1 m.fl.

Detaljplan för Täfteå 10:161 m. fl.

Ändring av detaljplan för del av 
Botniabanan samt delar av 
Bomvägen och Hissjövägen m.m.

Ändring av stadsplan för västra 
delen av Västerslätt

Detaljplan för Backen 4:32 och del av Backen 4:25

Detaljplan för Stöcke 7:21

Detaljplan för Orrspelet 1 m.fl.

Detaljplan Gripen 26 - 30

Detaljplan för Blandaren 1 och del av Ersmark 22:2

Detaljplan för Långviken 1:39

Detaljplan för del av Backen 6:1 och Biet 1

Detaljplan för Kryssaren 6 - 8

Detaljplan för Obbola 20:4

Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av 2:1.

Detaljplan för Hörneå 12:1 m. fl.

Detaljplan för Tavelsjö 6:32 m. fl

Sidan har granskats 2019-10-16

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplanering