Startsida Umeå kommun

Backenområdet

Omfattar Backen, Grisbacka, Grubbe, Umedalen med flera bostadsområden. Här finns både flerbostadshus och småhus samt flera skolor, affärer, kyrkor, idrottsanläggningar m.m.
Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301