Startsida Umeå kommun

Champinjonen 1 med flera, Berghem

Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna för planering för flerbostadshus och utveckling av det gröna stråk som förbinder universitetsområdet med Gammliaskogen.

Diarienummer


11-05

Projektet innehåller


Flerbostadshus, utveckling av grönt stråk

Preliminär tidplan

Planprocessen
Programsamråd: till och med 14/11 2011
Programmet godkänns i BN 15/6 2012
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Planbeställare


Umeå kommun, Utveckling

Handläggare

 

Johan Sjöström

Planarkitekt
090-16 23 21
johan.sjostrom@umea.se
 

Status och handlingar

Startskede/Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 23/3 2011. Planen handläggs med normalt planförfarande, dvs både samrådsskede och utställnings/granskningsskede. Ett planprogram tas fram för att beskriva planområdets förutsättningar och de viktiga aspekter som ska tas till vara under det kommande planeringsarbetet.

Planprogramsamråd

Progransanråd till och med 14/11 2011
Samrådsbrev 2011-10-20
Planprogram 2011-10-20

Samråd
Granskning/utställning
Antagen plan
Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus