Startsida Umeå kommun

Ersboda

Ett bostadsområde som påbörjades i slutet av 1970-talet och slutfördes i slutet av 1990-talet, cirka 5 kilometer från centrum. Bebyggelsen består av lägenheter i flerfamiljshus, marknära bostäder, radhus och friliggande småhus. Inom området finns ett flertal affärscentrum.

Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus