Startsida Umeå kommun

Haga/Sandbacka

En av Umeås äldre delar som började byggas under 1920-talet, några kilometer från centrum. Bebyggelsen är av blandad karaktär, privatägda hyreshus, bostadsrättslägenheter och småhus med äganderätt. Här finns bland annat skolor, badhus, sporthall samt en fotbolls- och friidrottsanläggning.
Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus