Startsida Umeå kommun

Grubbe 9:21 med flera – verksamhetsområde

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ny infart till Klockarbäckens handelsområde från Västra länken. Syftet är också att utöka befintligt handelsområde i ett nytt trafikorienterat läge som möjliggörs i samband med ringledens färdigställande samt att utöka verksamhetsområdet norr om detta för industri.

Ärendet är ihopslaget med BN-2012/00089.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01065

Handläggare

Clara Persson Harlin
planarkitekt
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att utöka plan­området togs av byggnads­nämnden den 15 juni 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Beslut om att påbörja planen togs av byggnads­nämnden 23 april 2014.

Byggnadsnämnmdens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Undersidor