Startsida Umeå kommun

Marieområdet

Är ett naturnära bostadsområde vid Umeås norra infart. Det byggdes från mitten av 1960-talet fram till början av 1980-talet. Bebyggelsen är blandad med allt från hyres- och bostadsrättlägenheter till småhus med äganderätt. Här finns skolor, daghem, affärer med mera.
Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus