Startsida Umeå kommun

Nydala

Området ligger nordost om Universitetet och cirka 5 kilometer från centrum. Bebyggelsen består till största delen av lägenheter i flerfamiljshus. Här finns fina cykelvägar till Nydala rekreationsområde samt närhet till nybyggt badhus/sporthall med ett stort utbud av motionsmöjligheter.

Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus