Startsida Umeå kommun
Meny

Tomtebo

Ett av Umeås nyaste bostadsområden. Ligger vid Nydalasjöns sydspets, cirka 5 kilometer från centrum. Bebyggelsen består av flervåningshus och marknära bostäder med varierade upplåtelseformer. Även tomter för eget byggande finns i området. Tomtebo är ett område som utvecklas och bebyggs hela tiden, naturnära men ändå med stadsmässig karaktär. Området kring Nydalasjön är ett omtyckt rekreationsområde med promenadvägar, grillplatser, motionsslingor och äventyrslekpark. 

Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus