Startsida Umeå kommun
Planområdet, markerat med röd kontur

Strömkarlen 1 – förskola

Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av förskoleverksamhet samt för viss centrumskapande verksamhet så som lättare former av vård.

Planfakta

Diarienummer

BN-2019/00021

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden
2019-04-17.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-04-26

Sidans kortadress: www.umea.se/stromkarlen1