Startsida Umeå kommun

Obbola 19:1

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Planen syftar också till att bevara grönområden för att säkerställa omhändertagande av dagvatten.

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast måndag 18 augusti 2020.


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2018/00483

Handläggare
Malin Nyberger
planarkitekt
090-16 64 97
malin.nyberger@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 13 juni 2018.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran)

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-02

Sidans kortadress: www.umea.se/obbola191