Startsida Umeå kommun

Glimmern 2, utvidgning av exploateringsyta

Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för utökning av exploateringsyta samt ändrad maxhöjd i detaljplan.

Detaljplanen är tillsvidare vilande på sökandes begäran.

Planfakta

Diarienummer

BN-2014/02021

Handläggare

Jonas Söderlind
planarkitekt
090-16 14 08
jonas.soderlind@umea.se

Status och handlingar

Startskede/planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 25 februari 2015.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.