Startsida Umeå kommun

Kvarteret Professorn – bostäder

Syftet med planen är att komplettera bostadsbeståndet med ny bebyggelse.

Planfakta

Diarienummer

BN-2014/01703

Handläggare

Peter Jönsson
planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 28 januari 2015.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft