Startsida Umeå kommun

Sofiehem 2:1, kvarteret Sekreteraren

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av bostäder med inriktning mot seniorboende och vårdboende samt verksamhet anknuten till boendet. Syftet är också att tillåta parkeringsdäck inom del av planområdet.

Planfakta

Diarienummer

PLA 10-65

Handläggare
Tomas Strömberg
stadsarkitekt
090-16 14 86
tomas.stromberg@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 2 december 2010.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Programsamråd

till och med 14/11 2011

Samrådsbrev 2011-10-20
Planprogram 2011-10-20

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.