Startsida Umeå kommun

Strömpilen 1 - bostäder, handel m.m.

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och handel.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/00442

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 2018-06-13

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.