Startsida Umeå kommun

Grubbe 9:21 m. fl. - verksamhetsområde

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ny infart till Klockarbäckens handelsområde från Västra länken. Syftet är också att utöka befintligt handelsområde i ett nytt trafikorienterat läge som möjliggörs i samband med ringledens färdigställande samt att utöka verksamhetsområdet norr om detta för industri.

Ärendet är ihopslaget med BN-2012/00089.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01065

Handläggare

Anna Åslin
planarkitekt
090-16 23 54
anna.aslin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att utöka plan­området togs av byggnads­nämnden den 15 juni 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Beslut om att påbörja planen togs av byggnads­nämnden 23 april 2014.

Byggnadsnämnmdens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.