Startsida Umeå kommun

Nydala

Området ligger nordost om Universitetet och cirka 5 kilometer från centrum. Bebyggelsen består till största delen av lägenheter i flerfamiljshus. Här finns fina cykelvägar till Nydala rekreationsområde samt närhet till nybyggt badhus/sporthall med ett stort utbud av motionsmöjligheter.

Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.