Startsida Umeå kommun

Ön 6:11, bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för yttrerligare bostäder på fastigheten Ön 6:11.

Planen är vilande och inväntar nytt avtal för fortsatt handläggning.

Planfakta

Diarienummer

BN-2014/00183

Handläggare
Anna Åslin
planarkitekt
090-16 23 54
anna.aslin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 21 maj 2014.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.