Startsida Umeå kommun

Illustration som visar exempel på byggnader som kan utföras enligt planen.

Aspgärdan 18 – bostäder, handel, kontor

Preliminärt syfte med planen är att inom området, i anslutning till skolan, skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, förskola, kvartershandel och eventuellt en mindre andel kontor. Syftet är också att tillskapa god utemiljö, inte minst för barn och unga.

Samrådsmöte

Detaljplanering bjuder in till samrådsmöte där det ges möjlighet att få information och ställa frågor om planförslaget till ansvarig handläggare. Mötet kommer att hållas som öppet hus måndagen den 11 juni kl. 18.00–20.00 i Internationella Engelska skolan, Bölevägen 44.

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/530

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den
2015-04-29.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.