Startsida Umeå kommun

Håkmark 13:1

Preliminärt syfte med planprogrammet är att inom området utreda förutsättningarna för att kunna planlägga området för bostäder, handel, kontor och verksamheter.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/00221

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 2018-05-24.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd
Utställning/granskning
Antagen plan
Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.