Startsida Umeå kommun

Karta över planområdet

Tavelsjö 6:8

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av bostäder och avstyckning tomter. Planarbetet inleds med en förstudie för att undersöka möjligheterna.

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/02127

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 16 mars 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Utställning/granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.