Startsida Umeå kommun

Tavelsjö 6:22 och del av Tavelsjö 7:8 - bostäder med mera

Syftet är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med service och att bevara den gamla prästgården. Syftet är också att säkerställa naturmiljön vid Tavelsjön genom en rimlig byggnadsskala och bevarad vegetation samt bereda allmänheten tillträde till stranden.

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/00651

Handläggare

Angelica Wiklund
planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 2017-09-20.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Sidan har granskats 2019-01-28

Sidans kortadress: www.umea.se/tavelsjo622

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.