Startsida Umeå kommun
Illustration plankarta Hörnefors

Hörnefors

Planen för Hörnefors togs fram i samband med planeringen av Botniabanan. Skulle belysa alternativa bansträckningar som underlag för kommunens ställningstagande av bansträckning samt redovisa huvuddragen i markanvändningen. Planprocessen utmynnade i ett ställningstagande för en sträckning av Botniabanan genom samhället. Planen innehåller möjligheter för bebyggelseutveckling som fungerar stärkande för Botniabanan.

Fakta om fördjupningen för Hörnefors

Antagande

Antagen KF 1999.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Hörnefors tätort med expansionsområde.

Planens bärande teman

Infrastruktur, bebyggelseutveckling, verksamheter, centrumfunktioner samt natur- och rekreationsmiljöer.

Särskild  upplysning


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus