Startsida Umeå kommun
Illustration plankarta Hörnefors

Hörnefors

Planen för Hörnefors togs fram i samband med planeringen av Botniabanan. Skulle belysa alternativa bansträckningar som underlag för kommunens ställningstagande av bansträckning samt redovisa huvuddragen i markanvändningen. Planprocessen utmynnade i ett ställningstagande för en sträckning av Botniabanan genom samhället. Planen innehåller möjligheter för bebyggelseutveckling som fungerar stärkande för Botniabanan.

Fakta om fördjupningen för Hörnefors

Antagande

Antagen KF 1999.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Hörnefors tätort med expansionsområde.

Planens bärande teman

Infrastruktur, bebyggelseutveckling, verksamheter, centrumfunktioner samt natur- och rekreationsmiljöer.

Särskild  upplysning


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.