Startsida Umeå kommun

Bebyggelsen på norra Ön i 3D

Det finns en virtuell 3D-modell som illustrerar hur framtida bebyggelse på norra delen av Ön skulle kunna se ut enligt den fördjupade översiktsplanen. Du kan se den i din egen dator med hjälp av gratisprogrammet Google Earth.

Om du inte har programmet på din dator måste du först installera programvaran, som är kostnadsfri.

Installera Google Earth

Om du inte har Google Earth installerat på din dator måste du först installera programmet. Det gör du via http://earth.google.com/download-earth.html

Om du vill ha hjälp med installationen och programmet, eller om något inte verkar fungera, ladda ner bruksanvisningen (pdf)

Ladda ner 3D-modellen

När du har programmet Google Earth installerat på din dator laddar du ner en fil med 3D-modellen. Klicka på länken här nedanför och välj "öppna", så öppnas 3D-modellan automatiskt i Google Earth.

Ladda ner 3D-modellen

Viktigt om 3D-modellen

Den virtuella 3D-modellen visar ett exempel på hur norra delen av Ön skulle kunna bebyggas enligt planförslagets riktlinjer. Det gäller bland annat omfattningen av bebyggelse (exploateringsgraden) och dess varierade hushöjder samt riktlinjerna om att bebyggelse, gatunät och allmänna platser ska forma en stadsbild med tydlig kvartersstruktur. Även grönstrukturens huvudsakliga omfattning framgår, liksom föreslagna nya brolägen. Modellen visar ett sannolikt och lämpligt sätt att bebygga området, men man ska vara medveten om att det är ett exempel på hur området kan se ut och upplevas. Det kan också finnas andra sätt att i detaljerna utforma enligt riktlinjerna. Illustrationen ska främst ses som ett sätt att illustrera och förtydliga vad planförslagets riktlinjer innebär för områdets helhetsintryck, ett sätt att visa vilka ambitioner som planförslaget har och vilken huvudsaklig utformning av bebyggelsen på norra Ön som planens riktlinjer avser att åstadkomma.

Ön
Mer information

Om du vill se 3D-modellen utan att använda Google Earth kan du se en videoinspelning där du rör dig genom den tänkta bebyggelsen.

Se video på en webbsida

Se video med Windows Media Player

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus