Startsida Umeå kommun
Illustration Yttersjö

Klicka för att öppna plankarta för fördjupningen för Yttersjö (pdf filstorlek)

Yttersjö

Fördjupningen syftar till att vara ett underlag för Yttersjös framtida utveckling. Planen pekar ut områden för tillkommande bostadsbebyggelse. Även centrumfunktioner kring skolområdet och möjligheter för industriutveckling lyfts i planen.

Fördjupning för Yttersjö

Antagande

Antagen KF 1990.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Yttersjö och kringområde.  

Planens bärande teman

Bebyggelse, centrumanläggningar, industriområde samt VA-försörjning.

Särskild  upplysning


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.