Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på förslaget för Nydala

Dialogen kring fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet pågår mellan 23 januari och 28 februari. Efter dialogen fortsätter planarbetet med samråd och utställning av planförslaget, som slutligen antas av kommunfullmäktige.

Vem kan lämna synpunkter?


Du som bor i Umeå är välkommen att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Dina synpunkter kommer att vägas in i det fortsatta arbetet att färdigställa den fördjupade översiktsplanen.

Hur lämnar jag synpunkter?


Lämna dina synpunkter direkt på webben, i formuläret här nedanför, eller skicka in dem via post till: 

Umeå kommun
utvecklingsavdelningen
stadsledningskontoret
901 84 Umeå

Märk kuvertet "Yttrande om planförslag för Nydala".

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.