Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på förslaget för Nydala

Samrådet kring fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet pågår mellan 25 maj och 30 juni 2010. Efter samrådet fortsätter arbetet med utställning av planförslaget under hösten 2010 och planen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige i december 2010.

Hur lämnar jag synpunkter?


Lämna dina synpunkter direkt på webben, i formuläret här nedanför, eller skicka in dem via post till: 

Umeå kommun
utvecklingsavdelningen
stadsledningskontoret
901 84 Umeå

Märk kuvertet "Yttrande om planförslag för Nydala".

Vem kan lämna synpunkter?


Du som bor i Umeå är välkommen att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Dina synpunkter kommer att vägas in i det fortsatta arbetet att färdigställa den fördjupade översiktsplanen.

Vad händer med mina synpunkter?


Dina synpunkter kommer att behandlas och kan bli en del av planhandlingen. Dessa dokument är offentliga handlingar. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att klicka på knappen "Skicka in dina synpunkter" godkänner du att Umeå kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du har lämnat. Du godkänner också att dina synpunkter publiceras på kommunens webbplats.

Får jag vara anonym?


Nej, du måste skriva under med ditt namn, adress och telefonnummer. Om du inte gör det kommer inte dina synpunkter att beaktas. Det är bra om du är tydlig och kortfattad och till exempel skriver vad du tycker är bra med förslaget och vad du tycker är dåligt.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.