Startsida Umeå kommun
Nydalastuga

Nydala rekreationsområde

Nydala rekreationsområde är i huvudsak ett område för naturnära rekreation och friluftsaktiviteter. Området har stora rekreationsvärden då det ligger nära Umeå tätort och har tillräcklig areal för att tillgodose ett brett spektrum av rekreations- och friluftsaktiviteter. Hit kommer många besökare för bad, fiske, promenader, skidåkning, bärplockning, äventyrslek, avkoppling, naturupplevelser med mera.

Kombinationen av sjön med angränsande kuperade och variationsrika skogsmarker samt öppna våtmarker ger unika möjligheter för att erbjuda spännande och attraktiva rekreationsmiljöer som förstärker områdets kvaliteter.

Bebyggelse i blandade stadskvarter


Omkring 2 200 lägenheter kan tillkomma i blandade stadskvarter i planområdet, med plats för olika verksamheter i trafikerade och i bullerutsatta lägen.

Skog för vandring och naturupplevelser


I skogsområdet öster om Nydalasjön finns redan stigar, skidspår och hund- och pulkaspår. Ett välskyltat och översiktligt stigsystem kan anläggas med möjligheter till vandring. Vissa stigar kan vara framkomliga även vintertid. Det ska vara lätt att orientera sig längs stigarna med en tydlig skyltning och information om området. Kring Lomtjärnen finns det möjlighet att anlägga en stig som ger naturupplevelser även för rullstolsbundna. I scenariet föreslås också att skogsområdet utvecklas för att kunna erbjuda ett större utbud av pedagogiska skogsaktiviteter som visningsskogar, skolskogar, skogar för Naturskolan, vandringsleder och temaslingor med mera.

Campingområde som kan utvecklas


I området finns en kombination av naturbad och tempererat bad, idrottsplatser och campingplats. Det stadsnära läget skapar ideala förutsättningar för att uppleva såväl staden, ströva i lugna naturmiljöer, bada eller motionera. Området kan utvecklas vidare med naturnära rekreationsmöjligheter.

Promenadstråk längs sjön


Nydalasjön bjuder på bad, put-and-take-fiske, segling, paddling och skridskoåkning. Vid Tomtebo, längs norra stranden och Kärleksviken finns fina badstränder. Längs sjön kan ett kallbad skapas med bastu vintertid. På sjön kan ett spår för skridskoåkning plogas under vintern. Vid sydöstra stranden finns det möjligheter att utöka äventyrsleken i anslutning till KFUM:s lägergård. Runt hela sjön finns ett anlagt och belyst promenadstråk längs med små stugor, trädgårdsmiljöer och anlagda parker, våtmarksmiljön vid Noret och lövskogar. Stugorna vid sjön skapar förutsättningar för besöksmål i form av enklare fikaställen, informationsplatser med mera.

Ny vägsträckning?


I öster mot Tavleån föreslår planen ett utredningsområde för en ny E4-sträckning och en eventuell framtida förbindelse mot Finland.
Nydala rekreationsområde

Nydala rekreationsområde. Klicka på kartan för en större karta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.