Startsida Umeå kommun

Vet du var det bor fladdermöss?

Vi vill ha din hjälp att öka kunskapen om fladdermöss i kommunen. Har du fladdermöss i ditt hus, på tomten eller vet du var de håller till? Fyll gärna i formuläret. Vi kontaktar dig och tar reda på vilken fladdermusart det är.
Vi kan också svara om du har frågor om fladdermöss.

Notera: Rapportera inte om du bara har sett en flygande fladdermus. Inventeringen handlar om att ta reda på var fladdermössen bor under sommaren eller var de övervintrar. 

Tack för att du hjälper till med inventeringen!

Ange adress eller koordinater (SWEREF, se under "Mer information").
Var är fyndplatsen? * (obligatorisk)
Var är fyndplatsen?


Svara om du vet, ett ungefärligt antal.

Ange månad och år.

Kontakt

Marlene Olsson Cipi
naturvårdare
090-16 16 86
070-330 59 25
marlene.olsson.cipi@umea.se

Mer information

Ange koordinater:

1. Öppna karta på www.eniro.se.

2. Zooma in fyndplatsen.

3. Klicka på verktyget "Ange GPS-koordinater", det ser ut så här: 

Hårkors

4. Flytta verktygsmarkören till fyndplatsen.

5. Ange koordinater (SWEREF) i formuläret på den här sidan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.