Startsida Umeå kommun
Bild på Sommarblomsplantering kring fontänen.

Sommarblomsplantering kring fontänen.

Döbelns plan

Döbelns plan tillkom under mitten av 1940-talet. Det är en brukspark och är belägen Väst på stan och begränsas av Repslagargatan, Prästgatan i väster samt i öster Smedsgatan. Trots likheten i namnet med Döbelns park ligger de båda grönområdena inte i närheten av varandra.

Historik

Döbelns plan anlades i mitten på 1940-talet då grönskan blev ett viktigt inslag i stadsmiljön och trädgårdsstaden blev idealet. De första flerfamiljshusen i Umeå byggdes år 1943.

Den nästan rektangulära parkytan ramades in av äldre björkar i rader vilka byttes ut till Körsbärsträd, fylldblommigt fågelbär (Prunus Avium 'Plena') 2011. En gräsyta med en centralt placerad fontän, parkbänkar och buskage utgjorde och gör än idag en samlingspunkt i mitten av parken.

Döbelns plan byggdes om i slutet av 1990-talet för att hitta en lösning för gång-och cyckeltrafiken som genomkorsar och därmed delar parken. Även fontänen fick en ansiktslyftning vid ombyggnaden. Parken har blivit en oas Väst på stan.

Bild på Försommarblomning, fylldblommigt Fågelbär, Prunus Avium 'Plena' .

Försommarblomning, fylldblommigt Fågelbär, Prunus Avium 'Plena' .

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.