Startsida Umeå kommun

Samhällsutveckling och hållbarhet

Klimat, miljö och hållbarhet

Umeå kommun arbetar på olika sätt för att klara av en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra.

Europas miljöhuvudstad 2018

Umeå har ansökt om att bli utsedd till Europas miljöhuvudstad 2018. Oavsett om Umeå får utmärkelsen eller inte finns det många långsiktiga fördelar med att utveckla partnerskap, samverkan och nätverksbyggande, som kan leda till både bättre miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter för Umeå.

Strategiskt miljöarbete

Kommunens miljöstrategiska arbete handlar om att sätta miljö på kartan i Umeå kommun. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till invånare.

Bredband och IT

Marken i Umeå är fiberrik. Läs om bredbandsutbyggnad, IT-infrastruktur, IT i den kommunala organisationen med mera.

Landsbygdsutveckling

Knappt 30 procent av kommunens invånare bor utanför Umeå centrum i större och mindre byar och tätorter samt Sävar, Hörnefors och Holmsund-Obbola. Kommunen arbetar med landsbygdsutveckling på olika sätt.

Folkhälsa

En god folkhälsa i Umeå innebär att Umeåbornas hälsa inte bara är så bra som möjligt utan också jämlikt fördelad. Visionen är att vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.