Startsida Umeå kommun

Bredbandsutbyggnad

Umeås bredbandsnät har totalt cirka 200 km fiberkabel men arbetar också med RadioLan-lösningar. En aktuell mätning visar att ungefär hälften av alla hushåll är uppkopplade via bredband. Andelen invånare som använder internet är cirka 80 procent.

Höghastighetsnätet i Umeå är ett koncept i tre delar: fiberoptisk kabel från centralnod och stamnätets stadsdelsnoder ända in i varje lägenhet, fast internetanslutning med stor kapacitet som garanterar användare snabb och ständig åtkomst, och slutligen tjänster som mejl, WWW, FTP, IP-telefoni, IPTV, digital TV och Multicast.

Stamnätet och alla anslutna bostadsnät är uppbyggda med Cisco-växlar och fiber ända in i varje lägenhet. Stamnätet hyr fiberkabel i Umeå stadsnät, UmeNet.

I dag är bandbredden 100 Mbps fram till alla stadsdelsnoder och den kan ökas till 1 Gbps. Bostadsnät ansluts till stadsdelsnoder med en "påfart" på 100 Mbps och varje lägenhet har 100 Mbps i väggkontakten. Genom NorrNod, Umeå universitets datacentral, har stamnätet en fast internetförbindelse.

Du kan läsa mer om strategier och handlingsplaner för bredbandsutbyggnad i Umeå kommuns IT-infrastrukturprogram.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus