Startsida Umeå kommun

Bredband på landsbygden

Ett snabbt och tillförlitligt bredband, både fast och mobilt, är för många en förutsättning för att kunna bo och verka på landsbygden. Umeå kommun är väl försynat med bredband och utpekat i nationella och internationella undersökningar som ett av de bästa områdena.

Fortfarande finns det dock platser i kommunen där det inte finns bredband eller att bredbandet fungerar mindre bra.

Umeå kommuns strategi och målsättningar på IT- och bredbandsområdet finns samlat i IT-infrastrukturprogrammet för perioden 2015–2019, se Mer information.

Aktuellt: Bredbandsutbyggnad

Just nu pågår planering och genomförande av bredbandsutbyggnad på Umeå landsbygd av olika aktörer som Umeå Energi och byanät som till exempel i Tavelsjö och Ängersjö.

Kontakt

Mejl till kommunens arbetsgrupp IT infrastrukturprogram:
bredband.landsbygd@umea.se

Stefan Granberg
systemkonsult
IT-funktionen
090-16 59 02
stefan.granberg@umea.se

David Lindström
Umeå Energi ume.net
090-16 02 71
070-646 34 40
david.lindstrom@umeaenergi.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se