Startsida Umeå kommun

Bredband på landsbygden

Ett snabbt och tillförlitligt bredband, både fast och mobilt, är för många en förutsättning för att kunna bo och verka på landsbygden. Umeå kommun är väl försynat med bredband och utpekat i nationella och internationella undersökningar som ett av de bästa områdena. Fortfarande finns det dock platser i kommunen där det inte finns bredband eller där bredbandet fungerar mindre bra.

Umeå kommuns strategi och målsättningar på IT- och bredbandsområdet finns samlat i IT-infrastrukturprogrammet för perioden 2015–2019, se rutan "Mer information" till höger.

Olika aktörer

På Umeå landsbygd finns det flera aktörer som bygger och erbjuder bredband, exempelvis finns det så kallade byanät. Många av dessa finns beskrivna på Byanätsforum. En annan stor aktör på Umeå landsbygd är Umeå Energi bredband.

Kontakt

Stefan Granberg
systemkonsult
IT-funktionen
090-16 59 02
stefan.granberg@umea.se

David Lindström
Umeå Energi bredband
090-16 02 71
070-646 34 40
david.lindstrom@umeaenergi.se

Jennie Bergvall Kalén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus