Startsida Umeå kommun

IT i den kommunala organisationen

Umeå kommuns infrastruktur för IT är ett viktigt inslag i kommunens övergripande IT-strategi. Infrastrukturen för IT består av vårt kommunikationsnät för bland annat data, telefonväxel och videokonferensutrustning.

I kommunes IT-strategi ingår att alla större kommunala enheter ska vara anslutna till vårt nät för gemensamma system och tjänster. Kommunikationsnätet ansluter cirka 400 platser och 13 000 datorer med hastigheter på 5–1 000 Mbit/s och 10 Gbit/s centralt. Nätet ansluter också Nolias kontor i Piteå och Sundsvall och våra växeltelefonister som är placerade i Bjurholm. Växeltelefonisterna svarar för alla kommuner i Umeåregionen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus