Startsida Umeå kommun

Geografisk indelning

Umeå kommuns verksamheter är av naturliga skäl utspridda över hela kommunen. Umeå stad är en given centralpunkt och kommundelscentra i Sävar, Holmsund och Hörnefors är lika naturliga infrastrukturcentra.

Lokalt i Umeå stad har stadsnoder för höghastighetskommunikation etablerats, vilka medger att lokala och framför allt billiga anslutningar är möjliga från förskolor, fritids, skolor, tekniska enheter med flera.

Umeå kommun har verksamhet i omkring 100 kontor i kommunen, cirka 50 större skolenheter, 5 gymnasieskolor, cirka 200 förskolor ochcirka 100 servicehus och vårdinrättningar. Alla dessa har möjlighet till anslutning till infrastrukturnätet, många med fast höghastighetsförbindelse, men också med uppringd extern access och så kallad VPN-tunnel.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus