Startsida Umeå kommun

Kommunnät

Kommunens infrastrukturnät bygger på två huvudnät: skolornas elevnät som är publikt och ett administrativt som är internt. Näten består av egenägda förbindelser, hyrda förbindelser och publika tjänster hos nätoperatörer.

De flesta persondatorer i kommunen är anslutna och med näthastighet 10/100 Mbit Ethernet. Utanför stadshuset ansluts enheter med fiberförbindelser (100 Mbps). För mindre enheter som förskolor och vissa vårdinrättningar används tekniker som SDSL.

I dag är alla grund- och gymnasieskolor i Umeå kommun anslutna med 100Mbit/s fiber till stamnätet. Den externa kommunikationen från kommunens nät består av en fysisk förbindelse ansluten till Norrnod.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus