Startsida Umeå kommun

IT-infrastruktur

IT-infrastrukturprogrammet ska övergripande beskriva Umeå kommuns arbetssätt med IT-infrastrukturfrågor.

IT-infrastrukturuppbyggnaden, det vill säga satsningen på bredbandskommunikation, är en viktig utvecklingsfråga på lokal, regional och nationell nivå.

Umeå kommuns IT-infrastrukturprogram (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.